o trenerze

Wojtek Staszewski

wojtek staszewski

autor planów treningowych

Warszawa

42,195km pierwszy raz przebiegł w 1996 roku. Teraz ma na koncie ponad 50 maratonów. Jest licencjonowanym trenerem lekkoatletyki. Przez ponad 20 lat dziennikarz Gazety Wyborczej, reporter Dużego Formatu. Współtworzył akcję Polska Biega zarażając bieganiem tysiące czytelników. Dziś pracuje w Newsweeku i jako trener indywidualny biegaczy-amatorów.

cel biegowy

Maraton Warszawski

rekord życiowy

2 godz. 49 min

maraton

  Zaproszenie do składania ofert na organizację sponsoringu imprez biegowych przez markę RunGuru

2013-09-09

Warszawa, dn. 09.09.2013

Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-612/11-00 zawartej w ramach: działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Dotyczy pozycji harmonogramu rzeczowo finansowego: EV/06/4
Okres ważności oferty: 30 dni od daty złożenia

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na organizację sponsoringu imprez biegowych przez markę RunGuru. Zadanie wybranego wykonawcy będzie polegało na przygotowaniu pakietu imprez do sponsorowania przez wirtualnego trenera, ustalenie warunków sponsoringu z organizatorami imprez, przygotowaniu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sponsoringu.

Kontakt z zamawiającym:
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Marcinem Chłopasiem:
chlopas@gmail.com
692 54 72 54

Sposób przygotowania ofert:
Złożona oferta powinna zawierać następujące informacje:
o datę sporządzenia oferty
o termin ważności oferty
o oczekiwaną cenę
o podpis osoby upoważnionej do składania ofert

Przesyłanie ofert:
Oferta powinna być przesłana na adres siedziby firmy: ul. Grażyny 7/16, 02-548 Warszawa
Oferty proszę przysyłać do dnia 20.09.2013 do godziny 17.00. Oferty przesłane po wyznaczonej dacie i godzinie nie będą rozpatrywane i nie będą odsyłane do oferentów.
Kryteria wyboru oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100%.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 24.09.2013 o godzinie 11:00 w siedzibie firmy.
Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w okresie ważności oferty.

Ogłoszenie przygotował: Marcin Chłopaś

powrótue biegacze