o trenerze

Wojtek Staszewski

wojtek staszewski

autor planów treningowych

Warszawa

42,195km pierwszy raz przebiegł w 1996 roku. Teraz ma na koncie ponad 50 maratonów. Jest licencjonowanym trenerem lekkoatletyki. Przez ponad 20 lat dziennikarz Gazety Wyborczej, reporter Dużego Formatu. Współtworzył akcję Polska Biega zarażając bieganiem tysiące czytelników. Dziś pracuje w Newsweeku i jako trener indywidualny biegaczy-amatorów.

cel biegowy

Maraton Warszawski

rekord życiowy

2 godz. 49 min

maraton

  Zaproszenie do składania ofert na promocję marki RunGuru w Czechach oraz tłumaczenie serwisu

2014-03-01

Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-612/11-00 zawartej w ramach: działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. HRF: EVIII/06. Okres ważności oferty: 30 dni od daty złożenia
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla marki RunGuru na terenie Czech wraz z tłumaczeniem serwisu www.runguru.pl na język czeski. Zadania wybranego wykonawcy polegać będą na:
1. Przygotowaniu tłumaczenia serwisu runguru.pl z języka polskiego na język czeski (190 stron tekstu).
2. Przeprowadzenia kampanii promocyjnej serwisu czeskiego na terenie Czech w systemie PPC oraz linki sponsorowane.
Kontakt z zamawiającym:
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Marcinem Chłopasiem:
chlopas@gmail.com, 692 54 72 54
Sposób przygotowania ofert:
Złożona oferta powinna zawierać następujące informacje: datę sporządzenia oferty, termin ważności oferty, oczekiwaną cenę, podpis osoby upoważnionej do składania ofert
Przesyłanie ofert: Oferta powinna być przesłana na adres siedziby firmy: ul. Grażyny 7/16, 02-548 Warszawa
Oferty proszę przysyłać do dnia 22.03.2014 do godziny 17.00. Oferty przesłane po wyznaczonej dacie i godzinie nie będą rozpatrywane i nie będą odsyłane do oferentów.
Kryteria wyboru oferty: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100%.
Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 24.03.2014 o godzinie 11:00 w siedzibie firmy.
Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana w okresie ważności oferty.

powrótue biegacze